مقاله عوامل عدم تمكين بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلب دچار بستري مكرر در بخش هاي ويژه قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۹۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: عوامل عدم تمكين بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلب دچار بستري مكرر در بخش هاي ويژه قلب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسايي احتقاني قلب
مقاله عدم تمكين
مقاله مطالعه كيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت پو داوود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: عارفي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يكي از مهمترين چالشها در كنترل بيماريهاي قلبي، عدم تمكين اين بيماران و بستري شدن مكرر آنها در بخش هاي مراقبت ويژه قلب است. مطالعه حاضر با هدف، تبيين مفهوم تمكين و عوامل موثربر عدم تمكين در بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلب دچار بستري مجدد، انجام شده است.
روش ها: با استفاده از رويكرد كيفي، تعداد ۴۲ نفر در طي ۶ ماه (آبان ماه ۱۳۸۶ لغايت فروردين ماه ۱۳۸۷) مورد مصاحبه قرار گرفته و داده ها به روش آناليز محتوا(Content Analysis)  تجريه و تحليل گرديد. جمع آوري داده ها با مصاحبه باز و يادداشت در عرصه در دو بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد.
يافته ها: آناليز محتواي داده ها نشان داد انجام هر اقدام غير علمي براي ايجاد «حس خوب بودن» به معني تمكين در بين مبتلايان به نارسايي احتقاني قلبي مي باشد به نحوي كه بيماران از آن به عنوان يك متغير راهبردي براي حل مشكل اصلي خود يعني «چگونگي تامين راحتي در زندگي روزمره»، استفاده مي كردند. همچنين كدهاي اوليه ۳ درونمايه (Theme) را شكل دادند كه شامل: عوامل ممانعت كننده مربوط به بيمارو خانواده؛ عوامل ممانعت كننده مربوط به درمان و تيم درمان؛ و عوامل ممانعت كننده اقتصادي و اجتماعي به عنوان دلايل عدم تمكين در بين اين بيماران مي باشند.
نتيجه گيري: با مطالعه به روش كيفي معناي تمكين و عوامل زمينه ساز عدم تمكين در نزد مشاركت كنندگان به شكل كاملتري نمايان گرديدكه مي تواند به عنوان زيربناي تصميم گيري و برنامه ريزي مراقبت و تدابير درماني در حل اين مشكل بهداشتي، كاهش بستري شدن مكرر در بخش هاي ويژه قلب و آماده كردن بيمار و خانواده براي مراقبت از خود مد نظر قرار گيرد. پيشنهاد مي شود قبل از ترخيص، ابتدا معناي تمكين و عوامل موثر بر عدم تمكين در نزد بيماران مورد توجه قرار گيرند تا از بستري شدن مكرر اين بيماران پيشگيري بعمل آيد.