سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عباسعلی نورا – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
سهیلا حسن لی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در ارزیابی عملکرد و سنجش مقایسه ای سازمانها و فعالیتهای متفاوت، روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) یکی از مناسبترین روشها می باشد. تحلیل پوششی داده ها دارای مدلهای متعددی می باشد که بر حسب مورد استفاده ارائه گردیده اند. مدل جمعی، یکی از مدلهای تحلیل پوششی داده ها می باشد که از ترکیب مدلهای با ماهیت ورودی و خروجی به دست آمده است. در مدلهای ارائه شده در تحلیل پوششی داده ها، در حقیقت میزان کاهش ورودی و یا افزایش خروجی را برای رسیدن به مرز کارایی محاسبه می نماییم. اما در جهان واقعی برخی عوامل خارج از کنترل مدیریت می باشد. همچنین در برخی موارد ممکن است مدیریت کنترلی محدود روی برخی عوامل، اعمال کند. در این مقاله مدل جمعی و سپس مدل غیر شعاعی ارائه می گردد که عوامل غیر قابل کنترل نیز در آن در نظر گرفته شده اند. سپس مدل غیر شعاعی را در حالتی که ورودی ها و خروجی ها به صورت بازه ای بیان می شوند، گسترش خواهیم داد