مقاله عوامل فرهنگي ـ اجتماعي مرتبط با هويت ملي نوجوانان شهر اهواز (مطالعه موردي: دانش آموزان شهر اهواز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات ملي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: عوامل فرهنگي ـ اجتماعي مرتبط با هويت ملي نوجوانان شهر اهواز (مطالعه موردي: دانش آموزان شهر اهواز)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت
مقاله هويت ملي
مقاله هويت قومي
مقاله رسانه ها
مقاله دينداري
مقاله اهواز
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسي فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است که عوامل فرهنگي ـ اجتماعي مرتبط با هويت ملي چيست؟ بدين منظور ۶۰۰ نفر از دانش‏آموزان (دختر، پسر) دبيرستاني شهر اهواز به روش پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. مباني نظري اين پژوهش نيز مبتني بر آرا مانوئل کاستلز است.
نتايج حاصل از آزمون فرضيه‏هاي پژوهش بيانگر معنادار بودن رابطه ميان متغيرهاي مستقل تحصيلات والدين، بومي بودن، منطقه محل سکونت، زبان تکلم در منزل، ميزان دينداري و ميزان اطلاعات تاريخي پاسخگويان با هويت ملي آنان مي‏باشد. از ميان رسانه‏هاي جمعي نيز، تلويزيون سراسري، راديو داخلي، راديوهاي عرب زبان خارجي و سايت‏هاي غيرفارسي رابطه معناداري با هويت ملي نشان داده‏اند. نتايج تحليل چند متغيره نيز نشان مي‏دهد که از ميان متغيرهاي مستقل، ۶ متغير وارد رگرسيون شدند که در مجموع ۳۷٫۷ درصد از تغييرات واريانس متغير هويت ملي را تبيين مي‏کنند. متغيرهاي مستقل دينداري و تلويزيون سراسري و راديو داخلي، سه متغيري بودند که به ترتيب در سه مرحله اول وارد معادله شدند و در اين ميان متغير دينداري بالاترين رابطه مثبت را با هويت ملي پاسخگويان داشت.