سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید ممتازی – استادیار و مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده:

مطالعاتیدر مورد تاثیر تروما به افراد پرآمده از فرهنگ های مختلف وجود دارد. علیرغم اینکه در فرهنگ های مختلف مراسم و سنت های مقابله با رنج، سوگ و حادثه بسیار متفاوت است تفاوتی قطعی در تاثیر استرس نشان ندادن است. مطالعاتی هم د رمورد پناهندگانی که به کشورهای توسعه یافته پناهنده شده اند انجام شد ه نشان داده است که ضعف دانش زبانی که منجر به نقصان ارتباط کلامی می شود تطابق آنان را با استرس در کشوری که به آن پناهنده شده اند مشکل می کند. همچنان که تاثیر سطح بالاتر تحصیلت در کاهش صدمات روانی در مطالعه ای در اسرای عراقی در ایران نشان داده است. در مورد حوادث طبیعی ابتدا باید به این آمار اشاره کنیم که ۹۷/۵ درصد از قربانیان حوادث طبیعی در دهه های اخیر از کشورهای در حال توسعه بوده اند. یکی از موارد جالب تفاوت های فرهنگی در جریان زلزله کوپه ژاپن است که هنگام بررسی بازماندگان معلوم شد که شیوع علائم و شکایات مرتبط با استرس بسیار کمتر از مقدار مورد انتظار است بررسی دقیق تر نشان داد بر طبق سنتی به نام بوشیدو Bushido مردم ژاپن در مورد بیان احساسات و هیجانات خود شرم و منع زیادی دارند. از سوی دیگر مطالعه ای در هنگام جنگ خلیج فارس و اشغال کویت توسط عراق شباهت های زیادی بین واکنش های مسلمانان کویتی با الگوهای واکنش در فرهنگ غربی داشته و تفاوت قابل ملاحظه ای از این نظر بوده است. مطالعه دیگری درمورد نوجوانان پناهنده کامبوجی باز هم علائم مشابهی از اختلال استرس پس از تروما را نشان داده است . چنین مطالعاتی حاکی از یکسان بودن کلی علائم اصلی در فرهنگ های مختلف است با این حال برخی مطالعات نشان می دهد که علیرغم شباهت نشانه های اصلی اختلال استرس پس ازتروما جسمانی سازی علائم کشورهای در حال توسعه بیشتر است.