سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

تورج سبزواری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، شیراز
ابوالفضل شمسایی – استاد دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یلترهای به کاررفته در سدهای خاکی، هزینه های زیادی را به خود اختصاص داده و طرح آنها از لحاظ ایمنی واقتصادی حائز اهمیت است. انتقال ذرات ریز خاک به داخل فیلترها و ته نشینی این ذرات در سیستم حفرات، موجب خواهدشد که ظرفیت زهکشی فیلترها به مرور زمان کاهش یافته و پدیده گرفتگی یا انسداد( Clogging)در فیلترها رخ دهد.برای زهکشی شیب پایین دست تکیه گاه نفوذپذیر سد خاکی برنجستانک، کانال زهکشی(پرشده از مصالح زهکشی درشت دانه) به عرض ۲ متر و ارتفاع ۳ متر در نظرگرفته شده است. برای ارتباط کانال زهکش با خاک تکی هگاه، از فیلتری به۰٫۱ استفاده شده است. دراین مقاله معادله حاکم بر انتقال ذرات < D15 filter ? 0.7mm ضخامت ۳۰ سانت یمتر و با دانه بندی خاک داخل فیلترها به روش کاربردتبدیلات لاپلاس حل شده و نتایج بدست آمده از آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر گرفتگی و انسداد فیلتر مزبور ازجمله توزیع حفرات فیلتر، ضخامت فیلتر، زمان، اندازه ذرات خاک، جرم ذرات خاک ته نشین شده در فیلتر و درصد گرفتگی فیلتر مورد بررسی قرار گرفته است