سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
زهرا خان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی، دانشگاه پیام نور پاکدشت

چکیده:
تالاب ها به دلیل شرایط جذاب اقلیمی و منابع طبیعی موجود در آنها از دیرباز مورد توجه و مورد استفاده انسانی در زمینه های برداشت از منابع فیزیکی و بیولوژیکی بستر و حاشیه و … بوده اند و به همین دلیل با توجه به محیط شکننده آنها جزء آسیب پذیرترین اکوسیستم هی آبی قرار می گیرند. کویر میقان در مجاورت شهر صنعتی اراک قرار دارد که بررسی آن از جهات مختلف ضروری است. برای نمونه می توان به تأثیرات اقلیمی ناشی از میکروکلیمای کویر میقان، روند گسترش خاک های شور، احداث فرودگاه در بخش جنوبی ک ویر و فعالیت های ناموفق کشاورزی نام برد. لذا بررسی این منطقه از دیدگاه پوشش گیاهی و بخصوص گیاهان مقاوم به شوری، برداشت از معدن سولفات سدیم و حفاظت از تالاب به عنوان زیستگاه جانوری حائز اهمیت می باشد.