سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

رضانژاد – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
پارساپژوه – استاد دانشگاه تهران
عرب تبار – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

در این تحقیق سازه های چوبی دریایی بویژه شناورها و لنجها و پایه های چوبی تقریبا در کلیه سواحل و بنادر جنوب و شمال ایران مورد مطالعه قرار گرفت و اثر عوامل و شدت تخریب در آنها بررسی شد. بر اساس نتایج این بررسی، سواحل شمالی در مقایسه با سواحل جنوبی کشور، بیشتر تحت تاثیر آسیب و خسارت قارچی قرار دارد و به علت کم بودن میزان نمک و پایین بودن شوری آب در دریای خزر، خسارت عمده به چوبهای به وسیله حفاران دریایی انجام می گیرد. در سواحل استان خوزستان به علت ورود آبهخای شیرین از رودهای پر آب منطقه خلیج فارس و نیر عبور شناورها از آبهای شیرین، تخریب حفاران دریایی از دیگر سواحل جنوب کشور از شدت کمتری برخوردار است.