مقاله عوامل مرتبط با انواع اختلالات بلع در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۴۰ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با انواع اختلالات بلع در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولتيپل اسکلروزيس
مقاله اختلالات بلع
مقاله ديسفاژيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورجواد مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: درخشنده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي فر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلالات بلع در بيش از يک سوم از بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس (MS) مشاهده مي شود. با اين وجود، اين اختلالات در مولتيپل اسکلروزيس اغلب توجه اندکي را به خود معطوف مي دارند. مطالعه حاضر به منظور شناسايي عوامل مرتبط با انواع مختلف اختلالات بلع در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس طراحي و اجرا شد.
روش ها: عملکرد بلع ۱۰۱ بيمار مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس، به طور باليني و از طريق آزمون هاي “Northwestern Dysphagia Patient Check Sheet”  و «ارزيابي باليني دهاني – حلقي»، مورد ارزيابي قرار گرفت. به اين ترتيب، ۴ نوع اختلال در بلع شامل آسپيراسيون، اختلالات فاز دهاني، تاخير حلقي و اختلالات فاز حلقي شناسايي شد. سپس به منظور شناسايي عوامل مرتبط با اين اختلالات، ارتباط بين انواع اختلالات بلع با ميزان ناتواني (نمره EDSS)، سن بيمار، سن شروع بيماري و طول دوره بيماري مولتيپل اسکلروزيس، مورد آزمون قرار گرفت.
يافته ها: ديسفاژياي دهاني با ميزان ناتواني بيمار و همين طور طول دوره بيماري در ارتباط بود. همچنين احتمال ابتلاي بيماران به تاخير بلع حلقي نيز با افزايش طول دوره بيماري به طور معني داري افزايش يافت. دو متغير سن بيمار و سن شروع بيماري، با هيچ يک از انواع اختلالات بلع در ارتباط نبود.
نتيجه گيري: با توجه به شناسايي دو عامل ميزان ناتواني و طول دوره بيماري به عنوان عوامل مرتبط با برخي از انواع اختلالات بلع در بيماري مولتيپل اسکلروزيس، ارزيابي و مديريت عملکرد بلع در بيماراني با ناتواني شديدتر و دوره طولاني تر بيماري، بسيار ضروري است.