مقاله عوامل مرتبط با بزهكاري دانش آموزان دبيرستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با بزهكاري دانش آموزان دبيرستاني
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد خانوادگي
مقاله دلبستگي به دوستان
مقاله رسانه هاي جمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نوري بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: جمعيت ايران جوان است و بزهكاري يكي از مشكلات مهم اين گروه مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي مرتبط با ميزان بزهكاري جوانان در شهرستان آباده است. اين بررسي مي تواند به تصحيح برنامه ريزان در جهت كاهش ميزان بزهكاري كمك نمايد.
روش: اين مطالعه با روش پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه خود گزارشي به جمع آوري اطلاعات از بين ۴۹۹ دانش آموز دختر و پسر مقطع دبيرستان شهرستان آباده (شهرهاي آباده، بهمن، صغاد، ايزدخواست، سورمق) پرداخته است.
يافته ها: متغيرهاي وابستگي به دوستان، مذهبي بودن و استفاده از رسانه هاي جمعي به ترتيب بيش ترين رابطه را با متغير بزهكاري جوانان داشته اند. مدل تحقيق با سه متغير فوق ۳۱ درصد تغييرات متغير وابسته را تبيين مي كند.
نتايج: به نظر مي رسد كه گروه هاي همسالان در تقويت رفتار بزهكارانه جوانانشان از اهميت زيادي برخوردارند. تقويت هويت مذهبي جوانان مي تواند به كاهش ميزان بزهكاري كمك كند. در كنار اين دو، كاهش محتواهاي خشونت آميز برنامه هاي رسانه هاي جمعي بخصوص مي تواند به كاهش بزهكاري بيانجامد.