مقاله عوامل مرتبط با رشد نامطلوب کودکان ۶ تا ۲۴ ماهه در شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با رشد نامطلوب کودکان ۶ تا ۲۴ ماهه در شهر تبريز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد نامطلوب
مقاله کودک
مقاله بارداري ناخواسته
مقاله وزن کم هنگام تولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپوراصل اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبي حق محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سيدرسولي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جبرييلي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي پورشيري فرد ماهني
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: