سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق انبیائی – شرکت توزیع نیروی برق شمال خراسان دفتر مهندسی و نظارت

چکیده:

بطور کلی هر گونه خاموشی برق و به درازا کشیدن زمان آن ضایعه ای تلخ و نامناسب است آن دسته از خاموشیهای برق که در اثر عواملی طبیعی یا ض عف و نقص تجهیزات و تأسیسات رخ می دهند خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور حیثیت عمومی توزیع کننده برق وارد می کنند عوامل افزایش زمان خاموشی های برق در بخش توزیع می توانند از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند . بدون شک نرخ پائین خاموشی برای هر شرک ت برق یک امتیاز مثبت است و برخی شرکتها رقابت در کاهش نرخ خاموشی را یکی از اهداف اصلی تعریف و تعقیب می نمایند.