سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهرشاد مشرف جوادی – عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه مالک اشتر، پژوهشکده زیرسطحی

چکیده:

آلودگی دریایی یکی از مسائل مرتبط با کلیه شناورها و سازه های دریایی است که در تعیین طول عمر و کارایی سازه های دریایی بسیار موثر است . عوامل متعددی از جمله طراحی ، سرعت و کاربری شناور ، عوامل محیطی و جغرافیایی ، جنس مواد و نوع رنگ مورد استفاده، در تعیین مقدار آلوده شدن یک شناور یا سازه دریایی تاثیر دارند که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته شده است .