مقاله عوامل موثر بر اثربخشي تحقيقات پليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۷۵ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر اثربخشي تحقيقات پليس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشي
مقاله تحقيقات پليس
مقاله مديريت دانش
مقاله رهبري
مقاله فناوري اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري كامل مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدي زنوزق علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به طور کلي، تحقيقات پليس مرتبط با شناسايي مجرمين از طريق جمع آوري شواهد و مدارک که منجر به دستگيري آن ها مي شود و جمع آوري و ارايه مدارک و شواهد به قصد محکوميت مجرمين مي باشد. فرايند تحقيقات پليس شامل پنج فعاليت اصلي يافتن مساله، حل مساله، انتخاب راه حل، اجراي راه حل، و کنترل و ارزيابي مي باشد. در اين مقاله به بررسي عوامل موثر بر اثربخشي تحقيقات پليس پرداخته شده است. موفقيت تحقيقات پليس عبارت است از انداز هايي که هر يک از فعاليت هاي اصلي در تحقيقات پليس به طور موفقيت آميزي هدايت و انجام مي شود. منظور از اثربخشي تحقيقات پليس، اثربخشي و موفقيت واحد تحقيقاتي پليس در پنج فعاليت شناخت مسايل، يافتن ديدگاه هاي تحقيقاتي، انتخاب يک ديدگاه تحقيقاتي بهينه، اجراي ديدگاه تحقيقاتي بهينه و حل مساله يا مشکل است. نتايج به دست آمده از اين مقاله نشان مي دهد که عوامل موثر بر اثربخشي تحقيقات پليس عبارتند از: فناوري اطلاعات، مديريت دانش، فرهنگ حرفه اي و نقش هاي رهبري.