مقاله عوامل موثر بر اجراي موفق خط مشي هاي مالياتي مصوب مجلس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۴۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر اجراي موفق خط مشي هاي مالياتي مصوب مجلس
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط مشي
مقاله اجراي خط مشي
مقاله اجراي موفقيت آميز خط مشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرپوركلانتري حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: معمارزاده طهران غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي يافتن دلايل اجراي موفق خط مشي هاي مالياتي با توجه به مباني نظري، مطالعات انجام شده، و وجود عاملهاي هفده گانه موثر بر اجراي خط مشي؛ شامل شفافيت سياستها و قوانين مالياتي، رهبري سازماني و توجه به فرهنگ جامعه و مشاركت در امر قانونگذاري، شرايط اجتماعي و سياسي و حمايت مردمي، اهميت سازمان مالياتي براي ساير سازمانها و نهادها، تعهد سازمان مالياتي و مسوولان آن به اجرا، گرايش مجريان به اجرا و منطقي بودن آن از نظر آنها، جو همدلي و همكاري در سازمان، انگيزش و تمايلات كاركنان سازمان مالياتي، گوناگوني و تنوع موديان و سازمانهاي وابسته، محدوديت زماني و ضمانت اجرا، شرايط اقتصادي، تحصيلات و رشته تحصيلي مجريان، تجربه کاري مجريان، اجراي آزمايشي قانون، و دانش و آگاهي هاي كاركنان سازمان مجري سياستها و قوانين مالياتي، از روش تحليل تشخيصي استفاده شد. بر پايه نتايج حاصل از تحليل تشخيصي؛ سه سطح اجرا (اجراي ضعيف، اجراي متوسط و اجراي قوي)، و دو تابع: بعد شفافيت و اهميت سازمان مالياتي براي ساير سازمانها و نهادها متمايز شدند. قوانين با اجراي قوي در بعد يكم (شفافيت) داراي بيشترين ميانگين بودند. در بعد يا تابع دوم اجراي متوسط، داراي بيشترين ميانگين بود. ۹۱ درصد تغييرات ميان سطوح مختلف اجرا توسط شفافيت؛ يعني بعد يكم تشخيصي، قابل توجيه است. يعني اگر قوانين و سياستهاي مالياتي بخواهند بطور قوي اجرا شوند بايد شفافيت لازم را داشته باشند. بعد دوم حاصل از تحليل تشخيصي، اهميت سازمانهاي مجري براي ساير سازمانها و نهادها است، كه در حدود ۹ درصد تغييرات سطوح اجراي قوانين و خط مشي ها را توجيه مي كند.