مقاله عوامل موثر بر ارتقاي مشاركت اعضا در اتحاديه ها و تعاونيهاي مصرف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر ارتقاي مشاركت اعضا در اتحاديه ها و تعاونيهاي مصرف
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاون
مقاله تعاوني مصرف
مقاله مشاركت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: طاعتي آرام
جناب آقای / سرکار خانم: مهديه اميد
جناب آقای / سرکار خانم: كنعاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق ارايه راهکارهايي جهت مشاركت اعضا در اتحاديه ها و تعاونيهاي مصرف با توجه به وضعيت موجود تعاونيهاي مصرف در كشور، تجارب متخصصان بخش تعاون و تجارب ساير کشورهاست. جامعه آماري تحقيق حاضر از مديران و کارکنان تعاونيهاي مصرف شش استان منتخب توسط وزارت تعاون (تهران، يزد، گيلان، اردبيل، همدان و بوشهر) در سال ۱۳۸۸ تشکيل شده كه ديدگاه هاي ۲۵۶۳ نفر از آنها به عنوان نمونه از طريق پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
نتايج نشان مي دهد که مشارکت زنان در تعاونيها نسبت به مردان کمتر است و به طور کلي اعضا شناخت کمي از مسايل تعاونيها دارند. ميزان مشارکت اعضا (شرکت در مجامع عمومي و انتقال ديدگاه ها) در تعاونيها پايين بوده هرچند مشارکت اقتصادي اعضا روند افزايشي داشته است. ميزان رضايت اعضا از عملکرد تعاونيها (کيفيت، قيمت و تنوع محصولات ارائه شده توسط تعاوني) چندان زياد نبوده است.