مقاله عوامل موثر بر ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي ايران با ده نفر كار كن و بيش تر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۴۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي ايران با ده نفر كار كن و بيش تر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش افزوده
مقاله تابع تاوان SCAD
مقاله كارگاه هاي صنعتي
مقاله مدل مولفه هاي خطا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب سيدمحمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: موقري هادي
جناب آقای / سرکار خانم: باسخا مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزش افزوده، يكي از معيارهاي ارزيابي عملكرد واحدهاي اقتصادي است. آمارهاي مربوط به شاخص هاي مختلف اقتصادي کارگاه هاي صنعتي استان هاي کشور به همراه ارزش افزوده آن ها، هر سال در قالب طرح «آمارگيري از کارگاه هاي صنعتي» توسط مرکز آمار ايران جمع آوري مي شود. مطالعه حاضر با استفاده از يکي از جديدترين روش هاي انتخاب متغير، باعنوان تابع تاوان SCAD، در پي يافتن مهم ترين عوامل موثر بر ارزش افزوده کارگاه هاي مذکور است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه در بازه زماني ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵، ميزان تحصيلات نيروي كار، نوع مديريت كارگاه ها، پرداختي بابت خدمات حسابرسي، هزينه تحقيقات، هزينه تبليغات و ارزش زمين، به ترتيب در بالاترين درجه اهميت براي ايجاد ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي قرار دارند.