مقاله عوامل موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الکترونيک (مدل C2B) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الکترونيک (مدل C2B)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد مشتري
مقاله تجارت الکترونيک
مقاله متغير هاي زيرساختي
مقاله متغير هاي فردي مشتريان
مقاله متغير هاي مربوط به شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادحسيني سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرخدايي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: كردنائيج اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مدل هاي C2B از تجارت الکترونيکي، اعتماد مشتريان يکي از فاکتور هاي کليدي و از عناصر اصلي موفقيت در تجارت الکترونيکي است تا آنجا که بسياري از صاحب نظران کليد موفقيت در تجارت الکترونيک را ايجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد براي خريدار مي دانند. با وجود اين معنا و مفهوم اعتماد مشتري در تجارت الکترونيک و ابعاد و عوامل موثر بر آن در هاله اي از ابهام قرار دارد.
موضوع اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الکترونيک است. در اين راستا فرضيه هاي تحقيق در چارچوب عوامل فردي، شرکتي و زيرساختي مطرح و بررسي شدند.
جامعه آماري تحقيق، مشترياني هستند که از فروشگاه هاي الکترونيکي موجود در جامعه مجازي ايرانيان به صورت الکترونيکي خريد کرده، از ميان آنان نمونه گيري تصادفي صورت گرفت. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که به جز فرضيه مربوط به عوامل فردي ،ساير فرضيه هاي تحقيق تاييد مي شوند.