مقاله عوامل موثر بر افزايش عملکرد گندم آبي: مطالعه موردي استان ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۷۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر افزايش عملکرد گندم آبي: مطالعه موردي استان ايلام
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايلام
مقاله تابع توليد مرزي تصادفي
مقاله کارآيي فني
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: پورسعيد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چهارسوقي امين حامد
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي ساماني فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش توليد گندم از طريق توسعه سطح زير کشت به دليل محدوديت اراضي مستعد کشاورزي راه کاري مطمئن محسوب نمي شود. از اين رو، يکي از موثرترين راه ها تلاش براي ارتقاي عملکرد در واحد سطح است. بر اين اساس، هدف از انجام اين مطالعه تعيين کارآيي فني گندم کاران و شناسايي عوامل بازدارنده افزايش عملکرد گندم در استان ايلام است. تکنيک اقتصادي مورد استفاده در مطالعه، برآورد هم زمان توابع توليد مرزي تصادفي و ناکارآيي گندم کاران مي باشد. نتايج اين مطالعه، حاکي از آن است که متوسط کارآيي فني گندم کاران مورد مطالعه ۷۸ درصد است. با افزايش تجربه زراع، ناکارآيي فني نمونه هاي مورد مطالعه کاهش يافته است و زارعان به صورت کارآمدتري از نهاده هاي توليدي استفاده نموده اند. نتايج به دست آمده، از وجود رابطه اي مثبت و معني دار ميان افزايش تجربه و افزايش کارآيي فني گندم کاران حکايت داشت. هم چنين، پراکندگي قطعات کشاورزي به عنوان يک عامل بازدارنده افزايش عملکرد توليد گندم آبي منطقه شناسايي شد.