مقاله عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مركز درماني در مناطق عملياتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مركز درماني در مناطق عملياتي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مركز درماني
مقاله مناطق عملياتي
مقاله روش تحليل سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: فتحيان نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي اردوان
جناب آقای / سرکار خانم: تيمورزاده احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اين مطالعه به منظور بررسي عوامل موثر بر انتخاب مكان مناسب مراكز درماني در مناطق عملياتي و انتخاب مناسب ترين مكان براي احداث بيمارستان صحرايي به انجام رسيد.
روش ها: اين مطالعه از نوع مدل سازي رياضي است. از تكنيك هاي بارش افكار، راي گيري متعدد و گروه اسمي براي استخراج عوامل موثر اصلي و ازتكنيك تحليل سلسله مراتبي براي انتخاب بهترين مكان در سناريوي مورد تصميم استفاده شد. ۱۵ نفر از مسولان، فرماندهان و معاونان بهداري رزمي كه در زمان دفاع مقدس نقش اساسي در اداره بهداري جنگ داشتند، به عنوان صاحب نظر و خبره انتخاب شدند.
يافته ها: موثرترين عوامل در تعيين مكان بيمارستان و ارزش نسبي آنها از ديد صاحب نظران، احتمال انجام عمليات خودي/دشمن (پايداري جبهه)، تعداد مجروحان و مصدومان احتمالي منطقه، وضعيت زمين و جغرافياي منطقه، وضعيت راه ها و معابر وصولي و فاصله بيمارستان صحرايي تا خطوط مقدم جبهه، بودند. با قراردادن اين ارزش ها در مدل تصميم گيري، تحليل سلس له مراتبي براي سناريوي مفروض و تكميل مدل با استفاده از نظرات پاسخ گويان، بهترين نقطه براي ساخت بيمارستان صحرايي مكان پيشنهادي B انتخاب شد.
نتيجه گيري: با توجه به ثبات منطقي كه در مدل تفكر تحليلي وجود دارد، مي توان روابط منسجم و پايداري را بين موضوعات يا پديده هاي مختلف برقرار كرد و در نهايت، تصميمي اتخاذ نمود كه بيشترين منافع را به همراه دارد.