سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود احمدی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی عمران ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدابراهیم عبدالمنافی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل ونقل ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه استفاده از وسیله نقلیه شخصی موردتوجه عموم مردم است . هر روزه بر تعداد و میزان استفاده از اتومبیل افزوده می شود . این امر در عین حال که تحولی اساسی در حمل و نقل بوجود آورد ه است ٬ مشکلاتی را نیز موجب گشته است . استفاده روزافزون از اتومبیل با ساختار فیزیکی و بافت شهرها هماهنگ نیست . در نتیجه با گذشت زمان ٬ مشکلات و معضلات استفاده از این وسیله بر همگان آشکار گردید . یکی از مشکلا ت قابل توجه ٬ عدم وجود ایمنی کافی در معابر شهری و تقاطعات به دلیل تصادفات ناشی از برخورد وسائل نقلیه با عابرین پیاده و یا با وسایل نقلیه دیگر می باشد . که باعث ازبین رفتن سرمایه های انسانی و مالی در جوامع می شود . در بروز تصادفات در تقاطعات همسطح عوامل مختلفی تاثیرگذار می باشند ٬ که شناسایی این عوامل می تواند در ارائه راهکا رهای مناسب کمک نماید . در این مقاله به بررسی عوامل تاثیرگذار در بروز تصادفات در تقاطعات و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آنها پرداخته خواهد شد .