مقاله عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه (IPOs) در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۷۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه (IPOs) در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرضه هاي عمومي اوليه (IPOs)
مقاله بازده کوتاه مدت غيرعادي
مقاله عدم تقارن اطلاعات
مقاله ابهام آتي
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروش ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به بررسي بازده کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسايي عوامل موثر بر آن در قلمرو زماني سال هاي ۱۳۷۶-۱۳۸۳ پرداخته است. يافته هاي تحقيق حکايت از اين دارد که سهام عرضه هاي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران همانند عرضه هاي اوليه در ساير کشورها در بازه زماني چهار هفته بعد از تاريخ عرضه به طور متوسط ۱۴٫۸۵ درصد بازده اوليه و ۱۲٫۳۹ درصد بازده اوليه غيرعادي (بازده تعديل شده با پرتفوي بازار) ايجاد کرده اند. بررسي بيشتر اين پديده بر اساس سال تقويمي نشانگر اين است که سهام عرضه هاي اوليه سال ۱۳۸۳ بيش ترين بازده اوليه غيرعادي (۲۴٫۷۸ درصد) و سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ کمترين بازده اوليه غيرعادي (۱٫۳۹ درصد) را براي خريداران خود ايجاد کرده اند. مطالعه اين پديده در بين صنايع مختلف نشان مي دهد که دو صنعت “استخراج ذغال سنگ” و “تصفيه نفت و سوخت هسته اي” بيش ترين بازده اوليه غيرعادي (به ترتيب ۷۰٫۲۴ درصد و ۶۲٫۳۱ درصد) و صنعت “ساخت وسايل ارتباطي” کمترين بازده اوليه غيرعادي (۱٫۱۲ درصد) را ايجاد کرده اند. بررسي عوامل احتمالي موثر بر بازده اوليه اين سهام نشان مي دهد که از بين متغيرهاي مورد بررسي (اندازه شرکت، عمر شرکت، اهرم مالي شرکت، درصد عرضه اوليه سهم، ناخالص عايدات حاصل از عرضه، روند عمومي بازار قبل از عرضه و ترکيب سهام داران شرکت در مقطع عرضه اوليه)، تنها دو متغير “درصد عرضه اوليه سهم” و “اهرم مالي شرکت” در مقطع عرضه اوليه، مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه هاي اوليه سال هاي ۱۳۷۶-۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران بوده اند. در مجموع، يافته هاي تحقيق پيش بيني تئوري هاي مبتني بر عدم تقارن اطلاعات را مورد تاييد قرار مي دهد.