مقاله عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني در شرکتهاي تعاوني صنعتي و کشاورزي استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت و خرداد ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني در شرکتهاي تعاوني صنعتي و کشاورزي استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري نيروي انساني
مقاله تعاوني کشاورزي
مقاله تعاوني صنعتي
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادفر زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي بهره وري نيروي انساني در شرکتهاي تعاوني استان کرمانشاه انجام شده است. جامعه آماري شامل کليه کارکنان و اعضاي شاغل در شرکتهاي تعاوني کشاورزي و صنعتي يعني ۱۷۹ نفر، در سال ۱۳۸۴ است که با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شدند….