مقاله عوامل موثر بر تجارت متقابل ايران با بلوک ‌هاي منطقه ‌اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر تجارت متقابل ايران با بلوک ‌هاي منطقه ‌اي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت متقابل
مقاله بلوک ‌هاي منطقه اي
مقاله داده ‌هاي تلفيقي پويا
مقاله سرمايه ‌گذاري مستقيم خارجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوري اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: تشكيني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به دنبال تحليل عوامل موثر بر تجارت متقابل ايران با کشورهاي طرف تجاري در بلوک ‌هاي منطقه ‌اي EU، ECO، GCC و ASEAN با استفاده از داده هاي تلفيقي دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۵ مبتني بر رويكرد داده‌ هاي تلفيقي پويا و بكارگيري روش گشتاورهاي تعميم يافته مي باشد.
نتايج برآورد مدل نشان مي دهد كه اندازه اقتصادي، درآمد سرانه و مسافت مهمترين متغيرهاي توضيح دهنده تجارت متقابل ايران و كشورهاي طرف تجاري مي باشند. بر اساس يافته هاي پژوهش، جريان تجاري ايران از فرضيه ليندر مبني بر وجود رابطه مثبت بين تجارت متقابل و تفاوت درآمدها پيروي مي ‌كند. همچنين ابعاد اقتصادي و مسافت به ترتيب تاثيري مستقيم و معكوس بر جريان تجاري ايران دارد.