سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

داود طالبی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
یوسف محمدکریمی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

برون سپاری بشود یا برون سپاری نشود؟ این سوالی است که تقریبا ذهن تمامی مدیران اجرایی سطح عالی سازمان را به خود مشغول ساخته است . برون سپاری در عین حال اینکه دارای منافع ثابت شده برای سازمان ها می باشد ولی از طرف دیگر، یکسری نتایج منفی را نیز بدنبال دارد . این درحالیست که بسیاری از سازمانها برون سپاری را بعنوان یک فعالیت معمول سازمانی به اجرا می گذارند ولی تنها تعداد کمی از آنها معنای واقعی برون سپاری را می دانند و یا اینکه از چگونگی اجرای اثربخش آن آگاهی داشته باشند . از طرف دیگر، بسیاری از تأمین کنندگان بر گستردگی و رشد روزافزون بازار برون سپاری واقفند و برای کسب منافع حاصل از فرصت های آن تمایل دارند ولی، بطور کامل از چگونگی آن اطمینان ندارند . در تحقیق حاضر سعی شده که علاوه بر شناساندن ابعاد مختلف برون سپاری، میزان اثرگذاری عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی بر تصمیم برون سپاری از نقطه نگاه مدیران سطح عالی شرکت های تولیدی استان تهران مورد
بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصله نشان از اثرگذاری بیشتر عوامل درون سازمانی را بر تصمیم برون سپاری دارد