مقاله عوامل موثر بر تقاضاي آب در مزارع پرورش ماهي در استان كهگيلويه و بويراحمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر تقاضاي آب در مزارع پرورش ماهي در استان كهگيلويه و بويراحمد
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع تقاضا
مقاله آب
مقاله پرورش ماهي
مقاله كهگيلويه و بويراحمد
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي بهاالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اين كه آب يكي از عوامل محدودكننده توسعه كشاورزي است، نياز است كه مديريت منابع آب به طور صحيح و مناسب در كشور اجرا شود. هدف از انجام اين مطالعه، تخمين تابع تقاضاي آب در مزارع پرورش ماهي و محاسبه کشش قيمتي تقاضاي آب است. اين مطالعه در استان کهگيلويه و بويراحمد بر روي مزارع پرورش ماهي صورت گرفته است و آمار و اطلاعات مورد نياز با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي از ۵۵ واحد پرورش ماهي جمع آوري شده است. براي استخراج تابع تقاضاي آب از روش حداکثرسازي (بيشينه سازي) سود استفاده شد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که متغيرهاي تعداد بچه ماهي، نيروي کار خانوادگي و روزمزد، ميزان آب مصرفي و وزن متوسط بچه ماهي بر توليد، اثر مثبت و متغير دماي آب بر توليد اثر منفي دارد. پس از تخمين تابع تقاضاي آب و محاسبه كشش قيمتي تقاضا، مشخص شد در قيمتي برابر ارزش توليد نهايي آب (۳۲۵ ريال) كشش قيمتي تقاضا برابر۱٫۲۷ – خواهد بود، كه اين موضوع حاكي از كشش پذير بودن تابع تقاضا نسبت به قيمت آب است و با توجه به اين نتيجه مي توان با اطمينان گفت كه قيمت گذاري مناسب و منطقي براي آب تاثير مثبت بر كاهش مصرف آب دارد و مانع از استفاده بي رويه آب مي شود.