سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی رضائی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گرو
نادره گلشن ابراهیمی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گرو

چکیده:

پلیمرهای با وزن مولکولی بالا هنگامی که ذوب میشوند، گرانروی بسیار بالایی دارند، بنابراین با روشهای معمول تزریق یا اکستروژن، امکان شکلدهی آنها وجود نداردفناوری شکل دهی پودرها، روشی است که به صورت گسترده در صنایع متالوژی، سرامیک، داروسازی و پلیمرهای با وزن مولکولی بالا، مورد استفاده قرار میگیرد. این فرایند شامل فشردهسازی پودر در حالت سرد و سپس تفجوشی آن در دمای بالاست. پس از فرایند تفجوشی نوبت به فرایند کریستالیزاسیون مجدد میرسد. مشخصات فرایند، همانند دما، فشار، زمان و مشخصات اولیه ذرات پلیمر به کار رفته بر روی خواص فیزیکی- مکانیکی و تریبولوژیکی قطعات تولیدی تاثیرگذار هستند. در این مقاله سعی شده است که پارامترهای موثر بر این خواص بررسی شده و متغیرهای طراحی شناسایی گردند. طراحی آزمایشها بر اساس روش تاگوچی انجام شده است.