مقاله عوامل موثر بر سلامت روان شناختي نيروهاي پليس و مقايسه آن با افراد جامعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر سلامت روان شناختي نيروهاي پليس و مقايسه آن با افراد جامعه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليس
مقاله سلامت روان شناختي
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري كامل عابدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ضمن مقايسه سلامت روان شناختي نيروهاي پليس با عموم مردم، عوامل موثر بر آن مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به استرس زا بودن کار پليس انتظار مي رود که سطح سلامت روان شناختي نيروهاي پليس پايين تر از عموم مردم باشد اما همان گونه که در اين مقاله اراده شده است، در واقع اين گونه نيست. عوامل موثر بر سلامت روان شناختي نيروهاي پليس به دو دسته غيرکاري و کاري تقسيم مي شود. تعارض کار- خانواده و خصوصيات شخصيتي، بي ثباتي هيجاني و برون گرايي و راهبرد مقابله اي که نيروهاي پليس به کار مي گيرند عوامل غير کاري موثر بر سلامت روان شناختي نيروهاي پليس هستند. رضايت شغلي، مشکلات و بهبود ناشي از سازمان و مشکلات و بهبود ناشي از تجربه عملي، عوامل کاري موثر بر سلامت روان شناختي نيروهاي پليس هستند. در مجموع اين مفاهيم، توجه ما را به اين مطلب معطوف مي دارد که هنگام تدوين راهبردهاي مداخلاتي که بخواهد آشفتگي روان شناختي در بين نيروهاي پليس را کاهش داده و ايشان را بهبود بخشد، بايد يک ديدگاه سيستماتيک را مدنظر قرار داد. سلامت روان شناختي نيروهاي پليس توسط سيستم پيچيده اي از روابط و متغيرها تعيين مي شود. هر جز اين سيستم مهم بوده و بايد در نظر گرفته شود و يک راه حل واحد براي بهبود سلامت روان شناختي نيروهاي پليس وجود ندارد. همچنين با توجه به تاثير بيشتر سازمان نسبت به خود تجربه، در تعيين سلامت رواني نيروهاي پليس، اداره هاي پليس بايد تاکيد بيشتري بر سلامت سازماني داشته باشند و هم از روان شناسان باليني و هم از روان شناسان سازماني براي کمک به کاهش تاثيرات نامطلوب کار پليس استفاده کنند.