مقاله عوامل موثر بر شدت مصرف انرژي به روش ديويزيا (مطالعه موردي سيمان تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر شدت مصرف انرژي به روش ديويزيا (مطالعه موردي سيمان تهران)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش تجزيه شدت انرژي
مقاله سيمان
مقاله شدت انرژي
مقاله کارايي انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوري عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نيكبان آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، شدت مصرف انرژي بر اساس شاخص ديويزيا در سيمان تهران به اثرات ساختاري، توليدي و شدت خالص، تجزيه شده که اين تجزيه بر اساس داده هاي سري زماني طي سالهاي ۱۳۸۵-۱۳۷۵ و با استفاده از روش هاي چهارگانه ويژه تجزيه شدت مصرف انرژي، صورت گرفته است که روش ( (AVE_PDM1به دليل داشتن کمترين ميزان پسماند به عنوان بهترين مدل مي باشد که حاکي از آن است که اثر ساختاري داراي سهم اندکي در توضيح تغييرات مصرف انرژي بوده و اثرات شدت خالص و توليدي سهم غالبي در اين توضيح دارند. بنابراين تلاشهاي خوبي در راستاي کاهش شدت انرژي و به تبع آن افزايش کارايي در سيمان تهران انجام شده، اما به دليل عدم انعطاف تابع توليد، اين تلاشها در برخي سالها با شکست مواجه شده است.