سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا یوسف ثانی – مربی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهرداد کاشفی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
کمال زرگریان – کارشناس متالورژی صنعتی

چکیده:

دراین تحقیق اثر دو پارامتر عمده سخت کاری القایی توان جریان و زمان القای جریان و همچنین اثر ساختار اولیه برعمقسخت شده پلوس خودرو مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصل نشان میدهد که با افزایش توان و کاهش سرعت عبور قطعه از درون کویل افزایش زمان القای جریان عمق سخت شده افزایش می یابد همچنین در شرایط توان و زمان یکسان ریزساختارهای ظریف تر دارای عمق سخت شده بیشتری هستند افزون براین ارتباط بین عمق سخت شده موثر و عمق سخت شده کل بررسی شد. عمق سخت شده موثر ۸۰% عمق سخت شده کل بدست امد.