سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحمید جزایری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
امین سالم –

چکیده:

تولید گرانول در صنایع تولید کاشی توسط خشک کنهای پاششی انجام می شود. در این فرآیند رطوبت، دانه بندی، سیالیت گرانولها و مقدار گرانول تولیدی تحت تاثیر دانسیته، ویسکوزینه، فشار پمپ و مشخصات نازل قرار می گیرند. در این تحقیق عوامل فوق بررسی و آزمایشاتی با دو اسپری دایر صنعتی انجام و مشخص شد که با افزایش دانسیته دوغاب از ۱/۵۶ به ۱/۶۲gr/cm3 مققدار گرانول تولیدی یه طور متوسط به ترتیب به مقدار ۶۰ و ۶۶/۷% نسبت به حالت اولیه افزایش می یابد. همچنین با تغییر دانسیته دوغاب دانسیته ظاهری گرانولها از ۰/۸۶ به ۰/۹۲gr/cm3 افزایش یافته است، که این تغییر باعث بهبود سیالیت گرانول در فرآیند پرس می شود.