مقاله عوامل موثر بر فعاليت فيزيکي در سالمندان منطقه ۱۷ تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر فعاليت فيزيکي در سالمندان منطقه ۱۷ تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل فعاليت فيزيکي
مقاله موانع فعاليت فيزيکي
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: كردي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: شعاعي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اين مطالعه تعيين عوامل و موانع فعاليت فيزيکي سالمندان بود.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت مقطعي در ۱۵۳ نفر از سالمندان منطقه ۱۷ تهران با روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده انجام شد. بدين منظور پرسشنامه محقق ساخته پس از فراوري به صورت چهره به چهره توسط پرسشگران تکميل شد. جهت تحليل نتايج از آمار توصيفي و آزمون غير پارامتري من ويتني استفاده شد.
يافته ها: عوامل اصلي مشوق فعاليت فيزيکي سالمندان عبارت بودند از: حفظ استقلال و عدم وابستگي، احساس کارآمد بودن، جلوگيري از خستگي، خريد مايحتاج زندگي، احساس توانايي، نياز سن بالا به ورزش که همگي جزء عوامل مرتبط با سلامت هستند. اصلي ترين عوامل بازدارنده فعاليت فيزيکي بيماري هاي مزمن و ناتواني يا درد بود. مقايسه دو جنس نشان داد که عوامل تفريحي (P<0.01)، عوامل فيزيکي محيط (P<0.01) و عوامل اجتماعي (P<0.05) در مردان بيش از زنان مشوق فعاليت فيزيکي بود. زنان نيز بيش از مردان با موانع مربوط به سلامت (P<0.01) و محيط اجتماعي (P<0.05) مواجه هستند.
نتيجه گيري: بر اساس يافته ها براي ترويج فعاليت فيزيکي سالمندان بهترين راه معرفي اثرات فعاليت فيزيکي بر سلامت جسمي، رواني و اجتماعي آنان است. براي برطرف سازي موانع نيز مهم ترين کار ارايه برنامه ورزشي مختص سالمندان زير نظر متخصين است.