مقاله عوامل موثر بر كشف سرقت منزل در فرماندهي انتظامي تهران بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۳۶۳ تا ۳۸۳ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر كشف سرقت منزل در فرماندهي انتظامي تهران بزرگ
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت كشف جرم
مقاله سرقت منزل
مقاله مديريت صحنه جرم
مقاله ويژگي هاي حوزه ماموريتي جرم
مقاله بانک هاي اطلاعاتي آگاهي
مقاله کارآگاهان سرقت منزل
مقاله شگردهاي سارقين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي راد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: هندياني عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكراستقامتي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يكي از جرايم شايع كه به شدت امنيت عمومي را به مخاطره انداخته و به احساس امنيت عمومي، آرامش ذهني و سلامت افراد آسيب وارد مي نمايد، سرقت از منزل است. ضرورت و اهميت برقراري نظم و امنيت ايجاب مي نمايد كه پليس با پيشگيري و كشف جرم به دستگيري سارقين اقدام نمايد. موفقيت پليس خود به علل و عوامل متعددي بستگي دارد که شناخت هر يک از آنها مي تواند در حصول به نتيجه، بسيار موثر باشد. در اين تحقيق به برخي از عواملي که در پژوهش هاي مختلف و در كشف سرقت منزل بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند (ميزان شناخت شگردهاي سارقين، مديريت كارآگاهان بر صحنه سرقت منزل، شناخت ويژگي هاي حوزه ماموريتي، دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي توسط كارآگاهان)، پرداخته شده است.
مواد و روش ها: تحقيق حاضر در سال ۱۳۸۷ در بين ۶۰ نفر از پرسنل پليس آگاهي تهران بزرگ به صورت تمام شمار انجام گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردي، از نظر نوع و روش، پژوهش توصيفي- تحليلي است. در جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است (α=۰٫۹۷).
يافته ها: ميزان شناخت شگردهاي سارقين، مديريت كارآگاهان بر صحنه سرقت منزل، شناخت ويژگي هاي حوزه ماموريتي، و دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي توسط كارآگاهان در كشف سرقت منازل موثر بوده است.