مقاله عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات رياست جمهوري و مجلس؛ مطالعه موردي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات رياست جمهوري و مجلس؛ مطالعه موردي شهر تهران
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راي دادن
مقاله رفتار انتخاباتي
مقاله انتخابات
مقاله مشارکت سياسي
مقاله جمهوري اسلامي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدامامي كاووس
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله عبدالمطلب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشارکت در انتخابات و راي دادن از مولفه هاي اساسي رفتار سياسي شهروندان محسوب مي شود. اين سوال که علل و انگيزه هاي شهروندان براي مشارکت در انتخابات چيست، از مهم ترين موضوعات مورد مطالعه در جامعه شناسي سياسي است .در مقاله حاضر بر اساس پيمايشي که در سطح تهران صورت گرفت، تاثير برخي از مهم ترين «منابع اجتماعي» و «عوامل نگرشي» بر مشارکت شهروندان تهراني در انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي بررسي شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد در جمعيت مورد مطالعه در تهران، انگيزه هايي چون تقويت انسجام ملي، پيروي از مقام رهبري، حمايت از نظام جمهوري اسلامي ايران و احساس تکليف شرعي، رابطه معناداري با مشارکت انتخاباتي دارند. به عبارت ديگر، پاسخ دهندگاني که در بيشتر انتخابات راي داده اند، انگيزه هاي مذکور را مهم ترين دلايل شرکت ذکر کرده اند.
از ميان منابع اجتماعي مورد بررسي «پايبندي به انجام تکاليف شرعي»،« اعتماد سياسي» و «علاقمندي به سياست»، «مهارت هاي مشارکتي» و «احساس اثربخشي سياسي» همبستگي معناداري با مشارکت انتخاباتي نشان مي دهند. « منابعي » که در مضمون جامعه ايران، برخلاف بيشتر جوامع ديگر همبستگي معناداري با مشارکت در انتخابات نشان ندادند، تحصيلات و درآمد بود.