مقاله عوامل موثر بر مقاومت خوردگي پوشش گالوانيزه گرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر مقاومت خوردگي پوشش گالوانيزه گرم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت
مقاله مقاومت خوردگي
مقاله اسپنگل
مقاله گالوانيزه گرم
مقاله آزمون پاشش نمک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: طرقي نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گلعذار محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، تاثير برخي از پارامترهاي توليد نظير درصد سرب حمام گالوانيزه، فاصله جت هاي دمنده هوا از سطح ورق و سرعت خط گالوانيزه بر بافت، رفتار خوردگي و ضخامت لايه هاي آلياژي پوشش گالوانيزه گرم توليدي شرکت فولاد مبارکه ارزيابي شد. مقدار سرب حمام گالوانيزه در محدوده ۰٫۰۱ تا ۰٫۱۱ درصد وزني تغيير داده شد و اثرات آن بر بافت و رفتار خوردگي و اندازه اسپنگل هاي پوشش بررسي شد. بافت پوشش با استفاده از روش پراش اشعه ايکس و رفتار خوردگي پوشش با استفاده از آزمون هاي پلاريزاسيون تافل و پاشش نمک تعيين شد. سپس تاثير افزايش درصد وزني سرب حمام، تغيير فاصله جت هاي دمنده هوا از سطح ورق و سرعت خط گالوانيزه بر ضخامت لايه هاي آلياژي پوشش ارزيابي شد. نتايج نشان داد که افزايش درصد سرب حمام گالوانيزه، ضريب بافت نسبي صفحه قاعده (۰۰٫۲) پوشش را کاهش داده و در مقابل باعث افزايش ضريب بافت نسبي صفحاتي نظير (۱۰٫۰)، (۱۰٫۳) و (۲۰٫۱) شده است. همچنين مشخص شد که افزايش درصد وزني سرب حمام، باعث افزايش اندازه اسپنگل ها و تعداد اسپنگل هاي کدر در سطح ورق مي گردد. پس از بررسي تاثير افزايش درصد سرب حمام، افزايش فاصله جت هاي دمنده هوا و کاهش سرعت خط گالوانيزه به صورت جداگانه، مشاهده شد که ضخامت لايه گاما- لايه نامطلوب براي خواص خوردگي و شکل پذيري پوشش- افزايش يافته است. در انتها مشخص شد که در اثر کاهش مولفه بافت صفحه قاعده (۰۰٫۲)، افزايش مولفه بافت صفحه زاويه زياد (۲۰٫۱) و افزايش ضخامت لايه گاما، مقاومت خوردگي پوشش کاهش يافته است.