مقاله عوامل موثر بر مهاجرت نيروي کار ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۵۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر مهاجرت نيروي کار ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت خارجي
مقاله مهاجرت نيروي کار
مقاله ايران
مقاله کشورهاي عضو OECD
مقاله مدل جاذبه
مقاله داده هاي تابلويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذربايجاني كريم
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي سيدكميل
جناب آقای / سرکار خانم: هنري نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه بين مهاجرت و حجم تجارت خارجي در کشورهاي در حال توسعه اي مانند ايران در راستاي اتخاذ سياست هاي تجاري مهاجرتي مناسب قابل بررسي است، البته چنين سياست هايي مي تواند براي دستيابي به راه حل منطقي و علمي به منظور كاهش فشار بيكاري بر بازار كار و افزايش حجم تجارت باشد. براين اساس، در اين پژوهش، رابطه بين حجم تجارت و مهاجرت نيروي كار ايراني و عوامل ديگر موثر بر مهاجرت به پنج كشور نمونه عضوOECD  (آمريكا، كانادا، انگلستان، هلند و سوئد) را در دوره ۱۳۷۱-۱۳۸۳ مورد بررسي قرار داده ايم. بدين لحاظ، از يک مدل جاذبه مهاجرت مبتني بر مدل ميچل و پين (۲۰۰۳) و مايدا (۲۰۰۵) استفاده كرده و پس از برآورد نتايج، روابط موجود بين حجم تجارت و مهاجرت نيروي كار ايراني را از طريق داده هاي تابلويي تجزيه و تحليل مي كنيم. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که يک رابطه مکملي بين حجم تجارت و مهاجرت نيروي کار ايراني به کشورهاي OECD وجود دارد، به طوري که افزايش حجم تجارت، افزايش جريان مهاجرت نيروي کار ايراني را به دنبال دارد. همچنين، نتايج نشان مي دهند که همگرايي درسطح بهره وري نيروي كار يا به بيان ديگر، كاهش اختلاف در تعداد نيروي كار ماهر موجود در بين كشورها، به كاهش جريان مهاجرت نيروي كار ايراني به آن كشورها در اين دوره منجر شده است.