مقاله عوامل موثر بر موفقيت تعاوني ها: مطالعه موردي تعاوني هاي توليدي محصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۳۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر موفقيت تعاوني ها: مطالعه موردي تعاوني هاي توليدي محصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاوني هاي توليدي
مقاله موفقيت تعاوني ها
مقاله نيازسنجي
مقاله مطالعه موردي
مقاله كرمانشاه (استان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي شهره
جناب آقای / سرکار خانم: آگهي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف يافتن شکاف ميان وضعيت موجود و وضعيت مطلوب، بر مبناي عوامل موثر بر موفقيت، به صورت توصيفي و پيمايشي، مقطعي، روي ۲۲۰ نفر از اعضاي تعاوني ها انجام گرفت. اطلاعات بر اساس پرسشنامه اي روا و پايا جمع آوري شد. يافته هاي آزمون ويلکاکسون گوياي تفاوت معني دار ميانگين بين دو وضعيت است. بنابراين، بر اساس نياز، فراهم سازي زمينه ارتقاي عواملي چند پيشنهاد مي شود كه به ترتيب، عبارت اند از: عوامل فرهنگي، اجتماعي: باور به فلسفه تعاون، ارتباط و استفاده از تجربيات تعاوني هاي ديگر، ارتقاي دانش كاري، و ايجاد روحيه همکاري، عوامل شخصيتي: توانايي ابتکار، خطر پذيري، روحيه کارآفريني، علاقه و انگيزه کار توليدي، و انعطاف پذيري، عوامل آموزشي: مهارت هاي ارتباطي کارآفريني، عوامل فني، نحوه همکاري، آشنايي با اصول تعاوني، کارورزي، اطلاع رساني فناوري ها، و اطلاع رساني مهندسان، عوامل مديريتي: مديريت توليد و بازاريابي، توسعه منابع انساني، پاسخ گويي مدير، مديريت تهديدها، فرصت ها، توجه به نظرات جامعه، مهارت، تجربه و تحصيلات مديرعامل، سازمان دهي، و اقتدار، و عوامل اقتصادي: سرمايه گذاري بلندمدت، بازاريابي مناسب، تسهيل بهره مندي اعتبارات، و مشارکت اقتصادي.