مقاله عوامل موثر بر موفقيت و عدم موفقيت تعاونيهاي توليدي استان اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي و بهمن ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۷۰ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر موفقيت و عدم موفقيت تعاونيهاي توليدي استان اردبيل
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاونيها
مقاله موفقيت و عدم موفقيت
مقاله تحليل تشخيصي
مقاله استان اردبيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با رويکردي جامع نگر، عوامل فردي، رفتاري، سازماني و ساختاري تاثيرگذار بر عدم موفقيت تعاونيها را شناسايي مي کند. تحقيق حاضر در سال ۱۳۸۶ در استان اردبيل انجام گرفته است. نمونه آماري اين تحقيق را ۵۲۱ نفر از ۱۷۳ مورد شرکتهاي تعاوني فعال و غير فعال تشکيل مي دهد و براي تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون تفاوت ميانگين ها، تحليل تشخيصي و تحليل رگرسيون استفاده شده است.
نتايج تحليل تشخيصي نشان داد که متغيرهاي ميزان مشارکت، رضايت از عملکرد اداره تعاوني، همگامي، همفکري، رضايت از عملکرد هيات مديره، مسووليت پذيري، دلبستگي اعضا به شرکت، اعتماد، نگرش به نحوه مديريت، روابط عاطفي و توجيه شوندگي اعضا در موفقيت تعاونيها نقش دارند. نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد که متغيرهاي مشارکت، سهولت بازاريابي، استفاده از فناوري، سرمايه اجتماعي، مشارکت خانوادگي و گراني مواد اوليه در موفقيت و عدم موفقيت تعاونيها نقش دارند. براين اساس پيشنهادهاي زير ارائه شد: تقويت سرمايه اجتماعي، تقويت هنجارهاي مشترک در شرکتهاي تعاوني، شفاف سازي فعاليتهاي همديگر، آموزش مديريت در تعاونيها، ايجاد واحدهاي مشاوره و نظارت با هدف ارایه خدمات علمي و فني، راه اندازي و توسعه طرح جامع بازاريابي، تاسيس شرکتهاي تعاوني بازاريابي، برقراري ارتباط موثر بين شرکتهاي تعاوني در زمينه بازاريابي محصولات، ارایه خدمات متقابل مالي، فني و اطلاعاتي و ايجاد دوره هاي آموزش پودماني براي کارشناسان اداره تعاوني.