مقاله عوامل موثر بر ميزان خستگي مبتلايان به نارسايي مزمن كليه تحت درمان با همودياليز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر ميزان خستگي مبتلايان به نارسايي مزمن كليه تحت درمان با همودياليز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خستگي
مقاله نارسايي کليه
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: فرمهيني فراهاني بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل پورزنجاني سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: درمنش بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: خستگي از شايع ترين عوارض جانبي است كه به عنوان يكي از مهم ترين تنيدگي زاها شناخته شده و به صورت شكايت ناتوان كننده بيان مي شود. اين پژوهش با هدف تعيين عوامل موثر بر ميزان خستگي در بيماران تحت درمان با همودياليز انجام شد.
روش ها: اين پژوهش توصيفي همبستگي در يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران در سال ۱۳۸۸ انجام شد. ۵۶ بيمار همودياليزي به روش نمونه گيري آسان در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها «مقياس شدت خستگي» و پرسش نامه اطلاعات فردي مبني بر خصوصيات جمعيت شناختي، اطلاعات مربوط به بيماري و يافته هاي پاراكلينيكي بود. داده ها در نرم افزار SPSS 14 با استفاده از آزمون هاي تي زوجي و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين خستگي در كل نمونه ها ۵٫۱ بود. زنان، افراد بيوه و فاقد شغل خستگي بالاتري را گزارش نمودند. با كاهش سطح تحصيلات و درآمد و نيز افزايش سن، سابقه دياليز و ابتلا به نارسايي مزمن كليه، ميزان خستگي افزايش يافت؛ اين تفاوت ها فقط بر حسب جنس، درآمد و سابقه ابتلا به نارسايي مزمن كليه معني دار بودند. در افراد داراي هموگلوبين ۱۴-۱۲ گرم بر دسي ليتر، فشارخون سيستولي بالاتر از ۱۶۰ ميلي متر جيوه، اوره كمتر از ۳۰ و كراتينين ۸-۶ ميلي گرم بر دسي ليتر با كاهش وزن حدود ۱-۱٫۵ كيلوگرم طي دياليز، ميزان خستگي كمتر اما غيرمعني دار مشاهده شد.
نتيجه گيري: بيشتر بيماران دياليزي از ميزان بالاي خستگي رنج مي برند. به منظور ارتقاي كيفيت زندگي اين بيماران، لزوم آگاهي بيشتر مراقبان بهداشتي از نحوه تعيين ميزان خستگي، شيوع، عوامل خطر، عوارض و استراتژي هاي كاهنده خستگي، احساس مي شود.