مقاله عوامل موثر بر نگرش زنان به مشارکت اجتماعي در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر نگرش زنان به مشارکت اجتماعي در استان گلستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش زنان
مقاله مشارکت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنجش نگرش زنان استان گلستان به مشارکت اجتماعي موضوع اين پژوهش است. جامعه آماري اين تحقيق زنان استان در گروه سني ۵۹ـ۱۵ ساله اند. نمونه اي از ۸۵۷ نفر، به تفکيک مناطق شهري و روستايي، انتخاب و با روش پيمايشي حضوري داده ها جمع آوري شدند.
يافته ها نشان مي دهند که اگر چه با توجه به نوع مشارکت (اقتصادي، سياسي، فرهنگي) نگرش زنان متفاوت است، به طور کلي، بيشتر زنان نگرش موافق با مشارکت اجتماعي دارند.
در اين باب ميزان تحصيلات نقش اساسي دارد، به طوري که ويژگيهاي اجتماعي ديگر، وضعيت تاهل، قوميت، نوع مذهب، را تحت الشعاع خود قرار داده است. زنان با قوميتهاي متفاوت در نگرش تفاوت ندارند و نوع مذهب نيز سبب نگرش متفاوتي نمي شود. همچنين تفاوت چنداني بين زنان شهري و روستايي، متاهل و مجرد و شاغل و خانه دار ديده نمي شود.