سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کبری بخشی زاده برج – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

با توجه به ضرورت بازنگری در عرضه بنزین با قیمت و شرایط فعلی و تصریح این نکته که یارانه بنزین ریشه در بسیاری از معضلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کشور دارد، سیاست طرح سوخت های جایگزین مانند CNG با توجه به میزان قابل توجه ذخایر گازی کشور و مزیت سوخت های گازی به عنوان یک سوخت پاک ما را بر آن داشت تا در این راستا پژوهشی با اهداف ذیل انجام گیرد.۱- تعیین عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان سوخت خودروهای شخصی به گونه ای که وزن هر متغیر نیز در تاثیرگذاری بر رفتار فرد مشخص شود.۲- مقایسه نگرش مصف کنندگان بنزین و سوخت گازی جایگزین CNG برای تعیین جایگاه دو سوخت مصرفی مذکور در نگرش مصرف کنندگان سوخت خودروهای شخصی. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق از حیث در دسترس بودن جایگاه سوخت گیری، گنجایش مخزن سوخت، ایمنی سیستم خودرو، قدرت موتور، استهلاک و تعمیرات خودرو، نگرش مصرف کنندگان به بنزین در مقایسه CNG مثبت تر است و از نظر قیمت و میزان آلایندگی سوخت، نگرش به CNG مثبت تر می باشد و در کل نگرش مصرف کنندگان سوخت خودروهای شخصی به بنزین در مقایسه با CNG مثبت تر است.