سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عباسعلی حاج کریمی – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
سید رضا جلال زاده – معاون واحد بازاریابی بانک مسکن

چکیده:

مقاله حاضر حاصل تحقیقی میدانی است که هدف کلی از انجام آن شناسائی عوامل موثر بر وفا داری مصرف کنندگان نسبت به یک مارک تجاری خاص علب الخصوص در محصولات غذایی می باشد . در مرحله بعد ضمن تعیین معییارهای سنجش مشتریان وفادار عوامل موثر بر وفا داری بر حسب اطمینان هر یک از آنها از دید مصرف کنندگان رتبه بندی گردید در نهایت هدف محقق ارایه راهکارها و تدابیر مناسب برای تولید کنندگان و بازاریابان محصولات غذایی در رعایت نیازها و خواسته های مشتریان بالقوه و بافعل جهت ایجاد تعهد و وفاداری در آنها می باشد