سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا خانمحمدی خرمی – تولی پرس
لیلا فرج شربیانی – تولی پرس

چکیده:

با عنایت به اهمیت زیاد نحوه چسیده لیبل بر روی ظروف و پایداری و جدا نشدن آنها از ظرف از دید مصرف کنندگان و با توجه به مشکلات فراوانی که به دلایل مختلف بر روی لیبل ظروف همواره وجود داشته، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و آزمایشات تجربی نشان داده اند که عوامل موثر بر پایداری لیبل بر روی ظروف زمان ماند و زمان خشک شد ن می باشد.
زمان خشک شدن عبارتست از مدت زمانی که از لحظه پاشش چسب بر روی لیبل تا زمان خشک چسب بر لیبل طول میکشد.
زمان ماند عبارتست از مدت زمانی که لیبل چسب دار بر روی ظروف پایدار مانده و با گذشت زمان از ظرف جدا نمی گردد.
بر اساس بررسیهای بعمل آمده چنانچه زمان ماند کوتاه باشد ، لیبل در مدت زمان کوتاهی از روی ظرف جدا می شود و با کاهش زمان خشک شدن، چسب دیر خشک شده و به راحتی با تماس کوتاهی جابجا خواهد شد و در هر دوحالت باعث از بین رفتن کیسفیت خواهد گردید. بطور تجربی جهت رسیدن به شرایط بهینه در این زمینه عواملی چون ویسکوزیته چسب، درصد ماده خشک موجود در چسب، نوع لیبل، نوع چسب، جنس ظرف و نوع دستگاه لیبل زنی موثر می باشد. لازم بذکراست که آلودگی میکروبی چسب نیز باعث تجزیه شدن چسب و کف کردن آن و کاهش قدرت چسبندگی خواهد شد.
نتایج تجربیبر روی ظروف پلی اتیلنی با لیبل گرین برعکس و چسبی از نوع دکسترین در دماهای محیط ، آون ویخچال و در حضور و عدم حضور نور و رطوبت نیز بیانگر این مطلب است که با کنترل پارامترهای ذکر شده می توان پایداری لیبل بر روی ظروف را به میزان زیادی افزایش داد.