مقاله عوامل موثر بر پذيرش بيمه محصول سيب مطالعه موردي: باغداران سيب سميرم و اقليد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۷۲ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر پذيرش بيمه محصول سيب مطالعه موردي: باغداران سيب سميرم و اقليد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پذيرش
مقاله بيمه
مقاله باغداران سيب
مقاله مدل نشر
مقاله مدل ساختار مزرعه
مقاله مدل چند بعدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباييان نيرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: آجيلي عبدالعظيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله، بررسي عوامل موثر بر پذيرش بيمه محصولات كشاورزي در بين باغداران سيب شهرستان هاي سميرم و اقليد و تعيين بهترين مدل تعيين كننده پذيرش است. مطالعه به روش تحقيق پيمايشي و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده انجام گرفت. از اين رو به كمك ابزار پرسشنامه اطلاعات موردنياز از ۲۴۰ نفر پذيرنده بيمه محصول سيب و ۱۵۷ نفر نپذيرنده جمع آوري شد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه پذيرندگان بيمه محصول سيب، ريسك پذيرترند، ديد بهتر و مطلوب تري نسبت به وجهه سازمان بيمه گر دارند، ميزان آگاهي آنها از بيمه بالاتر و اندازه باغ سيب آنها بزرگتر است. يافته هاي ديگر مقاله حاكي است كه مدل چند بعدي بهترين مدل متمايزکننده پذيرندگان و نپذيرندگان بيمه کشاورزي است. مهمترين پيشنهاد اين پژوهش، كاربرد مدل چند بعدي و شناخت متغيرهاي آن توسط برنامه ريزان بيمه محصولات كشاورزي است. سياست گزاران بايد فاكتورهاي نشر، اقتصادي، نهادي و محيطي را در فرآيند پذيرش بيمه مورد توجه قرار دهند.