سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کریم خمسه – مدیر عامل شرکت پرداخت نوین آرین (مجری پروژه های پرداخت الکترونیکی بان
مریم اخوان خرازیان – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید
مجتبی باقرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی و پژوهش

چکیده:

امروزه کسب وکارها بطور مداوم به سرمایه گذاریهای در زمینه فنآوری اطلاعات که یکی از منابع مهم و نوینسازمانهاست می پردازند و امیدوارند بتوانند موقعیت خود را در دنیای رقابتی امروز حفظ کنند.در این میان صنعت بانکداری نیز به دلیلماهیت فعالیت های خودازIT تحت عنوان بانکداری الکترونیکی و محصولاتش در قالب پرداخت الکترونیکی استفاده نموده است.هدف ازاین تحقیق شناسایی عوامل موثر در پیاده سازیپروژه های پرداخت الکترونیکی داخل کشورو تبیین راهکارهایی برای کاهش نرخ مشکلات در اجرا می باشد . این عوامل در ۵ دسته کلی مورد بررسی قرار گرفته است که شاملعوامل مربوط به انعطاف پذیری سازمانی، عوامل خدمات و سرویس دهی، عوامل فناوری اطلاعات، عوامل فنی و عوامل سیستمی می باشد.جهت شناسایی طبقه عوامل از پرسشنامه نظر سنجی خبرگان استفاده شده است . در مرحله ۲این عوامل در قالب پرسشنامه ایاز بین ۴۳ نفر از خبرگان و مجریان پروژه هایمختلفپرداخت الکترونیکی موردپرسش واقع شدکه ۳۸ مورد از پرسشنامه ها برگشت دادهو مورد بررسیو تجزیهو تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهد که عوامل فناوری اطلاعات (IT)و عوامل گستر ش خدمات و سرویس(K) به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در ۵ طبقه عوامل موثر بر پیاده سازی پروژه های پرداخت الکترونیکی می باشند.در ضمن عامل اصلی گسترش شبکه های ماهواره ای و رایانه ای (E1) و گسترش بازار استفاده از محصولات پرداخت الکترونیکی (K2) دارای بیشترین اولویت توجه در میان بیست و دو عامل تاثیر گذاربرای پیاده سازی پروژه های پرداخت الکترونیکی محسوب می شوند.