سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سیدحامد عظیمی – دانشگاه هوایی شهید ستاری
احمدعلی روح الهی – دانشگاه هوایی شهید ستاری
امیر قادری پور – دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده:
برقراری و ایجاد محیطی امن و با ثبات از جمله دغدغه های سازمان های نظامی محسوب می شود. برای تأمین امنیت، ابزارها وشیوه های مختلفی وجود دارد که متأثر از سه نوع قدرت نظامی، اقتصادی و جذب کنندگی است. امنیت نرم، وضعیتی است که با ایجاد و تقویت توان جذب کنندگی در جامعه به وجود می آید. حفظ و گسترش ارزش های اسلامی، حفظ و تامین منافع و نیازهای امنیتی – سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی، جزء مهم ترین اهداف و ارزش هایی قلمداد می شوند که تهدید علیه آنها تهدید علیه امنیت ملی به حساب می آید و از جمله اقداماتی که می توان در این زمینه انجام داد، ایجاد تغییراتی در برنامه ریزی درسی مدارس و دانشگاه ها و سوق دادن آن به سمت افزایش قدرت ملی و در نهایت کاهش تهدیدات نرم است . با توجه به این که سازمان مورد مطالعه دانشگاه های افسری آجا هستند، تلاش خواهیم کرد تا به این پرسش که چه عواملی در کاهش تاثیرات جنگ نرم در بعد فرهنگی بین دانشجویان دانشگاه های افسری آجا موثر بوده را مشخص و راه کارهای لازم در این خصوص چیست؟ پاسخ دهیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی و برای این منظور از دیدگاه های اساتید دانشگاه، کتب و تحقیقات انجام شده مورد مطالعه و بررسی و تحلیل قرار گرفته و در نهایت مدلی مفهومی جهت استفاده در متون آموزشی دانشجویان دانشگاه های افسری آجا ارائه شده است.