مقاله عوامل موثر بر کاهش نمايه توده بدني در زنان تحت رژيم لاغري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر کاهش نمايه توده بدني در زنان تحت رژيم لاغري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاهش نمايه توده بدني
مقاله رژيم هاي لاغري
مقاله موانع پيش رو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسيان سحر
جناب آقای / سرکار خانم: كيمياگر سيدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از مشکلاتي که باعث عدم موفقيت افراد در کاهش وزن مي شود، عدم آشنايي و شناخت موانعي است که افراد با آن روبرو هستند. هدف اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر کاهش نمايه توده بدني (BMI) در زنان تحت رژيم هاي لاغري مراجعه کننده به درمانگاه است.
روش: اين مطالعه به صورت مقطعي بر روي ۱۰۰ نفر از زنان مراجعه کننده ۶۵-۱۸ ساله با BMI>23 که ۳ ماه تحت رژيم لاغري بودند صورت گرفت. وضعيت تن سنجي و ويژگي هاي زمينه اي کليه زنان از پرونده آنها استخراج و همراه با سطح فعاليت فيزيکي و ديگر متغيرهاي مورد نظر توسط پژوهشگر از تمام زنان پرسيده و پاسخ ها در پرسشنامه وارد شد. داده ها با استفاده از آزمون t زوج، آناليز واريانس يک طرفه و آزمون مجذورکاي مورد بررسي قرار گرفت. سطح معني داري ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
يافته ها: زناني که بيشترين ميزان کاهش BMI را نشان دادند،کاهش مصرف غذاهاي پرچرب (%۷۷) و غذاهاي نشاسته اي و شيرين (%۷۴) را به عنوان دو عامل موثر در کاهش BMI خود عنوان کردند. هم چنين زناني که ۱۰% و بيشتر از وزن خود را از دست داده بودند،کاهش حجم مواد غذايي (۴۳٫۸%) و افزايش مصرف ميوه و سبزي (۸۱٫۲%) را به عنوان دو عامل کاهش BMI خود نام بردند. هم چنين مهم ترين مانع در کاهش BMI، به ترتيب سختي تحمل رژيم کم کالري (۴۲%)، عدم رضايت همسر و خانواده (۳۳%) و مشکلات پزشکي (۲۷%) عنوان شد. رابطه معکوسي بين سطح تحصيلات و شيوع چاقي ((P=0.005 و رابطه مستقيمي بين سن و شيوع چاقي (P=0.004) ديده شد. در سنين زير ۴۵ سال، عامل زيبايي و در سنين بالاي ۴۵ سال توصيه پزشک مبني بر ضرورت کاهش وزن در صدر دلايل مراجعه به درمانگاه بودند. رابطه معني داري بين ميزان کاهش BMI و سطح فعاليت بدني ديده نشد.
نتيجه گيري: توصيه هاي متخصص تغذيه براي کاهش غذاهاي پرچرب و معرفي جانشين هاي مناسب به بيماران پيش از شروع رژيم درماني اهميت ويژه اي دارد. با توجه به سخت بودن تحمل رژيم هاي کم کالري لازم است متخصصين تغذيه با معرفي رژيم هاي لاغري مناسب، احتمال موفقيت در رژيم درماني را افزايش دهند.