مقاله عوامل موثر بر کسري حساب جاري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۵۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر کسري حساب جاري در ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساب جاري
مقاله كسري بودجه
مقاله نرخ ارز
مقاله رابطه مبادله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپور حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله، ارزيابي عوامل موثر بر کسري حساب جاري در اقتصاد ايران با استفاده از رهيافت هم جمعي و تصحيح خطاي برداري در دوره زماني ۱۳۳۸- ۱۳۸۵ مي باشد. يافته ها نشان مي دهد نرخ ارز حقيقي، صادرات نفت و گاز و رابطه مبادله تاثير مثبت و کسري بودجه دولت تاثير منفي و معنادار بر مانده تراز حساب جاري داشته اند. شوک هاي قيمت نفت تاثير مثبت و معنادار بر مانده تراز حساب جاري داشته است. هم چنين اثر سياست يکسان سازي نرخ ارز بر مانده تراز حساب جاري منفي بوده ولي معنا دار نمي باشد.