مقاله عوامل موثر بر کيفيت زندگي کاري درسازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۸۰ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر کيفيت زندگي کاري درسازمان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي کاري
مقاله کار شايسته
مقاله زندگي کاري
مقاله نقش متعادل كار
مقاله بهره وري فردي و سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کيفيت زندگي کاري(QWL)  از جمله مباحثي است که سال هاي متمادي از جوانب مختلف مورد بحث، و مطالعه قرار گرفته است و هنوز هم در خصوص مصاديق بارز آن اختلاف نظرهاي بسياري وجود دارد. اين در حالي است که در برخي موارد بسياري از موضوعات در برهه هايي از زمان اهميت خاصي پيدا کرده و نياز به استفاده کارآمدتر از آن ها بيش از پيش احساس مي شود. در اين مقاله سعي شده است تا با رويکردي جامع به بررسي و مطالعه تئوري هاي مديريتي ارتقا کيفيت زندگي کاري پرداخته شود. كيفيت زندگي كاري باعث تحقق، تصميم گيري مشاركتي، امنيت شغلي، بهبود شرايط و محيط كاري، احساس مالكيت و خودگرداني، ايجاد فرصت پيشرفت شغلي، قدرشناسي از كار و توسعه و غني سازي شغلي، ارضاي نيازهاي خودشكوفايي افراد و ايجاد انگيزه براي ماندگاري در سازمان مي شود.هدف از اين امر تلاش در جهت دستيابي به ابزار و روش هاي کارآمد براي تجزيه و تحليل و بررسي ابعاد مختلف مربوط به کيفيت زندگي کاري و تعيين راهبردهاي مناسب براي ارتقاي آن و در نهايت ارتقاي بهره وري فردي و سازماني است.
با عنايت به شرايط موجود، اگر بتوان به راه حلي مناسب در اين زمينه دست يابيم که هم منافع سازمان و هم منافع کارکنان را تامين نمايد، رابطه اي برد – برد بوجود خواهد آمد و اين امر اهداف سازمان و کارکنان را در جهتي قرار مي دهد که مي تواند زمينه ساز تحول در ساير سازمان ها و محيط هاي کاري گردد.
با توجه به تحولات جهاني، مصوبات سازمان بين المللي کار ILO و در نهايت قانون چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور که بر پياده سازي مفاهيم کار شايسته تاکيد مي کنند و هم چنين وجود رابطه بسيار نزديكي که مفاهيم کار شايسته و کيفيت زندگي کاري با هم دارند به اين موضوع نيز پرداخته شده است.
در اين مقاله راه هاي عملياتي شدن و پياده سازي اين مفاهيم و ارتقاي بهره وري فردي و سازماني و افزايش سطح رفاه و ميزان رضايت مندي کارکنان اشاره شده است.