سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباسعلی عربی – دانشگاه سمنان ، دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
محمدنادر لطف اللهی – دانشگاه سمنان ، دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
مهدی پروینی – دانشگاه امیرکبیر ، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در پژوهش حاضر پرسشنامه هایی برای ارزیابی درس آزمایشگاه عملیات واحد تهیه شده و این پرسشنامه ها توسط ۶۰ دانشجوی مهندسی شیمی که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۷-۱۳۸۶ این درس را اخذ کرده اند تکمیل شده است . ۸ شاخص از سوالات پرسشنامه انتخاب و نتایج به دست آمده . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان میدهد که مدت زمان حضور در هر جلسه آزمایشگاه ، زمان مناسب اخذ ، چگونگی گروه بندی دانشجویان در آزمایشگاه ، نقش پیش مطالعه در فهم آزمایش و جایگاه این درس در تخصص آینده دانشجویان از اهمیت بیشتری در نحوه ارائه این درس توسط دانشجویان ارزیابی شده است . ۵۵ درصد دانشجویان معتقد بودند که مدت زمان ۲ ساعت حضور در آزمایشگاه مناسب است . ۵۰ درصد دانشجویان بهترین زمان اخذ این درس را همزمان با اخذ عملیات واحد ۲ بیان کردند . ۶۳ درصد دانشجویان علاقمند به انتخاب هم گروهی های توسط خود بودند . ۴۸ درصد دانشجویان معتقد بودند که این درس در آینده شغلی آنان تاثیر زیادی دارد .