مقاله عوامل موثر تعيين بلوغ تجاري ميوه در ارقام مختلف گلابي (.Pyrus communis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر تعيين بلوغ تجاري ميوه در ارقام مختلف گلابي (.Pyrus communis L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميوه گلابي
مقاله آزمون نشاسته
مقاله سفتي بافت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوله ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پوراصيل معظم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل مختلفي نظير شمارش تعداد روز بعد از تمام گل تا زمان برداشت، تغيير ظاهري رنگ ميوه و درصد مواد جامد محلول آن جهت تعيين زمان مناسب برداشت معرفي شده است. ليكن اين عوامل تا حد زيادي به عوامل اقليمي ساليانه، نوع رقم، موقعيت ميوه روي درخت و مديريت باغ بستگي دارند. در اين تحقيق بعضي از عوامل فوق به همراه عوامل مكملي نظير تغييرات ميزان سفتي بافت ميوه، درصد ماده خشك، درصد اسيديته،pH آب ميوه و تغييرات نشاسته بصورت مقايسه اي در يك دوره ۴ ماهه طي فصل رشد و دو ماه انبارماني ميوه در ۹ رقم گلابي خارجي و داخلي به ترتيب شامل اسپادونا، بارتلت، بيروتي، درگزي، دوشس، شاه ميوه، فلسطيني، كوشيا و لوئيزبون مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق ميزان درصد مواد جامد محلول و pH آب ميوه روند افزايشي و از سوي ديگر اسيديته ميوه روند كاهشي با رويكرد بسيار كند و يكنواخت داشت. درصد ماده خشك ميوه تقریبا ثابت بود به صورتي كه امكان استفاده از آنها در تعيين زمان مناسب برداشت مقدور نبود. در صورتي كه شاخص تغييرات ميزان سفتي بافت ميوه داراي روند كاهشي محسوس و الگوي رفتاري مشابه اي در ميوه بخش هاي مختلف تاج درخت بود. همچنين آزمون نشاسته به دليل عدم بروز تغييرات قابل توجه، روش موثر و كاربردي جهت تعيين بلوغ تجاري ميوه گلابي نبود. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه سفتي بافت ميوه مي تواند يكي از موثرترين روش ها در تعيين بلوغ تجاري ميوه گلابي محسوب شود.